Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


conventioneel:con - ven - tio` neel
[-sjoo-]
(«Latijn)
bijvoeglijk naamwoord en bijwoord


1
op gewoonte of overeenkomst berustend; niet oorspronkelijk;

2
niet betrekking hebbend op kernenergie of kernwapens: conventionele wapens ;

3
bij wederkerig verdrag geregeld
conventioneel:Wat door het vaste gebruik bepaald is.
conventioneel:term die in de computerterminologie betekent:ge degen maar ouderwets;met conventionele machines wordt bijv.bedoeld ponskaartenapparatuur
conventioneel:conservatief, gewoontjes, aloud, gebruikelijk, klassiek, ouderwets, straight

bekrompen


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.