Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


progressief:pro - gres` sief
(«Frans)
bijvoeglijk naamwoord en bijwoord


1
in rechte lijn voortgaand, voortschrijdend;

2
zich geleidelijk verder ontwikkelend: progressieve paralyse ;
progressieve methode
boekhouden methode van renteberekening waarbij de rente van alle posten berekend wordt tot op de datum waarop de rekening-courant wordt afgesloten;

3
procentsgewijze hoger wordend: een progressief belastingtarief ;

4
vooruitstrevend, op vooruitgang gericht: een progressieve politieke partij
progressief:vooruitstrevend
progressief:opklimmend, voortgaand, voortschrijdend

vooruitstrevend, geavanceerd


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.