Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


spel:het -woord
1, 4, 5 spelen, 2, 3, 7 spellen, 9 spelen en spellen

1
bezigheid ter ontspanning of vermaak, veelal als wedstrijd volgens bepaalde regels: het spel van jonge katten met een knot wol ; een spel schaak ;
vrij spel laten
niet tegengaan, niet tegenhouden of belemmeren;
hoog spel spelen
iets gewaagds doen;
buiten spel staan
zie bij buitenspel ;
er staat veel op het spel
er wordt veel voor in gevaar gebracht;
er waren nog andere factoren in het spel
nog andere factoren hadden invloed;
alles op het spel zetten
er alles voor wagen, zijn uiterste best doen;

2
de benodigdheden voor een spel (bet 1): een spel kaarten ;

3
niet-ernstige bezigheid: oorlogvoeren is géén spel ;

4
het op speels aandoende wijze bewegen: het spel van zon en schaduw ; het spel van de wind in je haar ;

5
(wijze van) uitvoering van acteurs, musici en bep. sportlieden (bij balspelen);

6
sportmanifestatie: Olympische Spelen ;

7
kermistent;

8
geen meervoud Zuid-Nederlands gedoe;
kort spel maken
korte metten maken;

9
Zuid-Nederlands last, moeite; moeilijkheden: ergens veel spel mee hebben ; drukte;
ge gaat spelen zien
je zult nog wat zien, meemaken;

10
geen meervoud Zuid-Nederlands speling, speelruimte: die deur heeft te veel spel
spel:game, jeu

gedoe

moeite, drukte, last, moeilijkheden

speelruimte, speling


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.