Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


vereniging:ver` eni - ging
de -woord (vrouwelijk)

1
het verenigen;

2
verenigingen organisatievorm die het personen mogelijk maakt zich aaneen te sluiten teneinde zonder winstoogmerk samen te werken volgens regels en voor een bepaald doel
vereniging:boolebewerking waarvan het resultaat de waarde heeft van een booleaanse 1 alleen indien tenminste een van de operands de waarde heeft van een booleaanse 1
vereniging:een van de vijf basisoperaties in relationele algebra, die alle tupels omvat die tenminste tot een van de desbetr. relaties behoren
vereniging:overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen
vereniging:resultaat van een OR-bewerking??????????
vereniging:vrijwillige organisatie door enkele personen tot stand gebracht waarbij de leden-oprichters een rechtspersoon tot stand brengen waarin zij volgens regels en voor een doel door hen gesteld willen samenwerken
vereniging:aaneenvoeging, bundeling, eenwording, junctie, samenvloeiing, aansluiting, betrekking, combinatie, samensmelting, samenvoeging, verbinding, verbintenis

genootschap, kring, liga, bond, club, kamer, maatschappij, unie, vennootschap, verbond


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.