Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


voorzien:voor` zien
(voorzag, h., bet 11 is voorzien)

1
vooruit zien, verwachten: zoiets heb ik voorzien ; Zuid-Nederlands :
iets laten voorzien
iets laten vermoeden;

2
regelen, zorgen: daar moet allemaal nog in voorzien worden ; in zijn onderhoud voorzien ;

3
het nodige verschaffen: zij zijn van alles goed voorzien ; deze nieuwe zaak voorziet in een behoefte ;

4
het niet op iemand voorzien hebben
iem. niet vertrouwen;

5
het op iemand voorzien hebben
iem. altijd als mikpunt nemen;

6
zich voorzien
in hoger beroep gaan;

7
Zuid-Nederlands bepalen, voorschrijven;

8
Zuid-Nederlands vaststellen, uittrekken: een datum voorzien ;

9
Zuid-Nederlands in het vooruitzicht stellen, ontwerpen: een maatregel voorzien ;

10
Zuid-Nederlands plannen, organiseren: een viering voorzien ;

11
Zuid-Nederlands ter beschikking staan, aanwezig zijn: er zijn moderne waslokalen voorzien ;

12
Zuid-Nederlands ter beschikking stellen, bieden: hulp voorzien ;

13
Zuid-Nederlands rekening houden met;
zich voorzien op
zich voorbereiden op, bedacht zijn op;

14
Zuid-Nederlands :
zich voorzien van
met zich meebrengen, bij zich hebben
voorzien:pronostikeren, vooruitzien, vermoeden, verwachten, voorspellen

organiseren, plannen, regelen, zorgen

bepalen, uittrekken, vaststellen, voorschrijven

ontwerpen

bieden, begiftigen


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.